e-Meeting
Nakhon Sawan Rajabhat University

เข้าสู่ระบบ

วิธีใช้งาน

ขั้นตอนที่ 1 - Login เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 2 - เลือกการประชุมแล้วดาวน์โหลดเอกสารสำหรับประชุม

*หมายเหตุ สำหรับเครื่องที่ยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมให้ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดโปรแกรมเสริม
  - Firefox Browser for Android